Yasal Bilgilendirmeler

Yasal haklarınız ve çözüm yollarınız ile ilgili önemli bilgiler içeriyor olmasından ötürü, bu Kullanıcı Sözleşmesi'ni dikkatlice okuyunuz.

1. Giriş

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme"), Türkiye'nin Antalya şehrinde kurulmuş Diyojen Dijital Ajans ile www.diyojen.co adresinde yer alan siteyi ("Site") kullanıcı ("Kullanıcı(lar)") olarak kullanan ve/veya üyelik açan kişi(ler) ("Üye") arasında akdedilmektedir. Bu sözleşme kapsamında, aksi belirtilmedikçe, "Üye" ve "Kullanıcı" eş anlamlı olarak kullanılacaktır.

Diyojen web sitesine girdiğiniz andan itibaren, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") bütün şartlarını, eksiksiz bir şekilde kabul etmiş sayılırsınız. Bu Sözleşme'nin bütün maddeleri, bütün kullanıcıları bağlayıcıdır. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme'de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Bu Sözleşme, İnternet Sitesi'nin ve verdiği hizmetler ("Hizmet") dahilindeki üyeliğinizin ve üyelik dışı erişimlerinizdeki kullanımlarınızın yasal kullanım koşullarını belirtmektedir.

Bu Sözleşme, Diyojen'in sitede yayınlanan içerik, bu içeriğin yasal koruması, Diyojen'in Gizlilik Politikası ve İnternet Sitesi ile ilgili her türlü duyurunun makul kullanım ilkelerini kapsar.

2. Taraflar

Diyojen, web sayfaları, mobil uygulamalar, e-ticaret alt yapıları ve özel yazılım projeleri geliştiren bir şirkettir. 

Diyojen, Türkiye'nin en önde yazılım şirketlerinden birisidir. Bünyesinde binlerce popüler teknoloji yazısını, yüzlerce müşteriyi ve diğer içeriği barındırır. 

Diyojen, hem fiziksel hem dijital dünyada varlık gösterir. Fiziksel dünyadaki varlığını genellikle müşterileri sürdürür. Bu gruplar, belli bir kurum bünyesindeyseler, o kurumun kurallarını takip etmekle mükelleftir. 

Site ve/veya Sosyal Medya Araçları ile etkileşimde bulunan, bu Site ve Sosyal Medya Araçları'na üye olan ve/veya Hizmet'ten faydalanan bütün kişi ve kurumlar "Kullanıcı" olarak tanımlanır.

3. Uygunluk

İnternet Sitesi'ni kullanmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Siteye üye olmanın yasaklandığı yerlerde yapılan kayıtlar geçersiz sayılacaktır. Bu İnternet Sitesi'ni kullanarak, bu Sözleşme'ye taraf olabilecek ve bu Sözleşme'nin tüm hüküm ve şartlarına riayet edebilecek hak, izin ve dirayete sahip olduğunuzu beyan ve tekeffül etmiş olursunuz.

4. Hüküm

Bu Sözleşme, İnternet Sitesi'ni kullandığınız, Site dahilinde bulunduğunuz, Üye olduğunuz ve/veya Site dahilindeki her türlü yazılı ve görsel metin, fotoğraf, video ve diğer paylaşımları ve girdileri (müşterek olarak "İçerik") Site dahilinde ve haricinde kullandığınız, paylaştığınız ve/veya herhangi bir şekilde bu İçerik ile etkileşime geçtiğiniz müddetçe tamamen, bütün madde ve içeriğiyle birlikte yürürlükte kalacak ve geçerli sayılacaktır. 

Diyojen, üyeliğinizi çeşitli sebeplerden dolayı iptal edebilir. Üyelik iptal edildikten sonra bile, Diyojen'in, İnternet Sitesi'nin veya ilgili herhangi bir materyalin dahil olduğu bütün durum ve mevzularda işbu Sözleşme dikkate alınacaktır. İnternet Sitesi'ni kullanan her kullanıcı, bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

5. Kullanım, Sorumluluklar ve Haklar

Site'nin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanılamaz, faaliyetler yapılamaz, yapılmaya çalışılamaz ve veritabanı üzerindeki bilgiler silinemez, değiştirilemez. Siteye yönelik olarak yürütülecek, zorla veya aldatma yoluyla uygulanacak bütün internet korsancılığı ("hack") işlemleri yasalarca ve işbu Sözleşme tarafından kesinlikle yasaktır ve buna yönelik her çaptaki girişimde veya durumda konu ve kişilerle ilgili yasal süreç derhal başlatılacaktır.
Üye hesabını başkasıyla paylaşmamak, başkasına devretmemek, hesabına erişim bilgilerinin ve hesabının güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması veya bunların üçüncü kişiler tarafından çalınması ve/veya kötü niyetle kullanılması durumundan ve bu kullanımların her türlü sonucundan doğrudan üye sorumludur. Üye, bu kullanımlar bakımından Diyojen'in hiçbir sorumluluğu olmadığını, Diyojen'e karşı hiçbir suçlama ve tazminat talebi yöneltemeyeceğini kabul etmektedir. Diyojen'e bu tür usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Böyle bir durumda, ne tür bir tavır alınacağına karar verme hakkı Diyojen'e aittir. Üyenin, böyle bir kullanım olması halinde, vakit geçirmeksizin Diyojen'e haber vermesi gerekmektedir. Aynı şekilde üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi, diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.
Üyenin, site aracılığıyla beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Site, siyasi ve dini propaganda amaçlı (özellikle de sektler, mezhepler veya ekoller ile ilişkili, bu ideolojileri savunan, bilimsel temeli veya bilimsel analiz değeri olmayan) görüş ve bildiri yayınlanması için kullanılamaz, sitede haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda hiçbir davranış veya yorumda bulunulamaz ve sitede toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü baskıcı ve saldırgan bir şekilde destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz. Bu bakımdan Üye, T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında suç sayılan veya tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların site aracılığıyla paylaşılamayacağını bildiğini, aksi şekilde davranması durumunda kendisinin bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Üye, Diyojen yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı Diyojen yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda üye, ifşa edilen düşünce, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Diyojen'e, ortaklarına ve yöneticilerine karşı da münferiden sorumludur.
Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin İnternet Sitesi'ni kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Üye, diğer üyelerin özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde üyeliği sonlandırılacağı gibi bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
Diyojen ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Diyojen tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Diyojen sorumlu tutulamaz.
Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, üye tarafından İnternet Sitesi üzerinden her zaman yapılabilir. Üyeliğini sonlandıran kullanıcının siteye sonlandırdığı üye profili ile giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. Ancak kişi tekrar üye olmak istediğinde, ilkinden bağımsız yeni bir üyeliği her zaman oluşturabilir. Sözleşme'nin üye tarafından sonlandırılması, üyenin sağlamış olduğu içeriğin sistemden çıkartılması veya görünmez hale getirilmesi anlamına gelmeyeceği gibi, Diyojen'in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye dondurarak iptal ettiği üyeliğini, Diyojen'e mevcut elektronik-postası ve şifresi ile giriş yaparak tekrar başlatabilir. Bu durumda, üyeliğini başlattığı andaki geçerli sözleşmedeki şartları kabul etmiş sayılır.
Diyojen ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı Diyojen silip silmemekte serbesttir, üye veri tabanında saklanan veya silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Verdiğiniz bilgiler Diyojen tarafından veri amaçlı kullanılabilir. Hizmetin özü icabı, üyenin sağladığı içeriğin bir kısmı veya tamamı sitede, diğer üyelerin hizmeti aksamadan veya bütünüyle almalarını temin etmek için görünür halde kalabilir. Aynı şekilde hizmetin özü icabı, üyenin, sunduğu içeriği üyeliği sırasında siteden geri çektiği haller haricinde, sözleşmenin üye tarafından sonlandırılması veya üyeliğinin dondurulması durumlarında dahi, söz konusu içerik geri dönülemez olarak Diyojen veri tabanına işlenmekte olduğundan, Diyojen'in işbu madde kapsamındaki içerikle ilgili oluşmuş olan tüm hakları aynen devam eder.
Diyojen, bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile veya değişik sebeplerle link verdiği (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar), tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden veya bu sitelerin sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden, veya sattığı ürünlerden sorumlu değildir, bunlarla ilgili riskler ziyaretçilere aittir.
Site'nin belirli yerlerinde, bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.
Üye'nin sunulan hizmet ile ilgili bir çekince duyması durumunda, hizmetten faydalanmayı hemen durdurması ve bu sözleşmeyi uygun şekilde sonlandırması gerekir.
Hizmet'in özü icabı, Diyojen, sitede üyeler için belirlenmiş profillerde üye profiline ait varsayılan ayarları, üyeye ait gizlilik seçenekleri de dahil ve fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, sitedeki tüm değişken veya varsayılan ayarların hepsini veya bir kısmını üyeye bildirmeksizin değiştirebilir. Bu değişiklikleri takip etmek üyenin sorumluluğundadır.
Üyeler, Diyojen'in kullanıma açtığı alanlarda, ilgili bölgelerde verilen yönergelere uymak şartıyla içerik hazırlayabilirler. Bu içerikler, mutlaka Diyojen Yönetim Ekibi tarafından kontrol edildikten sonra onaylanıp onaylanmayacağına karar verilecektir. Diyojen Yönetim Ekibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin gönderilen iletileri reddetme ve/veya silme hakkına sahiptir. Yönetim'in uygun görüp, onayladığı içerikler, Üye tarafından belirtilen gizlilik koşullarınca açık isim, kullanıcı adı veya anonim olacak şekilde eklenecek ve tüm Kullanıcılar tarafından görünür olacaktır. Üye, İnternet Sitesi'ne bir girdi gönderdiği anda, girdisinin bütün telif ve kullanım haklarını Diyojen'e devretmiş sayılır ve üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Bu hak ve yetkiler Yayın Hakları sayfasında açıklanmıştır ve bu sözleşme kapsamında şartları aynen geçerlidir. Diyojen, eğer ki Üye adının açık olmasını tercih ettiyse, bunu kendi ürünü gibi lanse etmeyip, Üye adını girdi sahibi olarak açıkça göstereceğini beyan eder; ancak güvenlik ve benzeri olumsuz durum doğurabilecek sebeplerle bunu uygulamayı reddetme hakkını saklı tutar.
Kullanıcı, işbu Sözleşme'yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı'nın Site'ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır. 
Diyojen, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site'nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı'nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme'yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır. 

6. Üye Bilgilerinin Kullanımı

Bu İnternet Sitesi sadece bireysel Üyelerin kişisel kullanımı içindir ve herhangi bir ticari uğraş ile bağlantılı olarak kullanılamaz. Ticari kaygı güden hiçbir şirket, kurum ve kuruluş İnternet Sitesine üye olamaz. 
İnternet sitesinin yasa dışı ve/veya izinsiz kullanımı, üyelerin e-posta adresleri veya başka iletişim bilgilerinin elektronik veya farklı yöntemlerle talep edilmeyen e-posta yollama amacıyla toplanması, İnternet sitesindeki Üye bilgilerinden izinsiz alıntı yapılması veya İnternet sitesine izinsiz link verilmesi olayları dikkatle incelenip araştırılacaktır ve gerekli yasal yollara başvurulacaktır, bunlar arasında sivil, cezai ve ihtiyati tashihler olabileceği gibi buna bir kısıt getirilmemiştir.
Diyojen, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme'ye ek niteliğinde olan "Gizlilik Politikası" kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Diyojen'in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı'nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı'ya ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı'nın güvenliği, Diyojen'in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Diyojen, Kullanıcı'nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Diyojen'in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, bilgilerinin Diyojen veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye'de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder. 
Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır. Kullanıcılar bu Sözleşme şartlarını kabul ederek siteyi kullanmaya başladıkları takdirde, bu tip bilgilerin istatistiki çalışmalar ve geliştirme çabaları için, yalnızca Diyojen tarafından kullanılacağını kabul etmiş sayılırlar.

7. Sitedeki İçeriğin Mülkiyet Hakları

Diyojen, İnternet Sitesi ve Hizmet üzerindeki tüm mülkiyet haklarının sahibi ve koruyucusudur. İnternet sitesinde Diyojen'in ve lisans verenlerinin telifli eserleri, tescilli markaları ve diğer özel mülkiyet bilgileri bulunmaktadır. Genel kullanıma açık yerlerde veya yazılı erişim iznine sahip olduğunuz yerler dışındaki bilgileri kopyalayamaz, değiştiremez, yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, uygulayamaz ve bu türden herhangi bir mülkiyet bilgisini ifşa edip satamazsınız.
Üye, İnternet Sitesi ve Hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Diyojen'in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir.

8. Sorular

Lütfen bu sözleşme ile ilgili olan soru ve görüşlerinizi şu e-posta adresinden bize bildirin: hello@diyojen.co

9. İletişim

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Diyojen'in bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. 

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Üye'nin defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Diyojen Yönetim Birimi tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın üzerinde değişiklikler yapılabilir, var olan maddeler çıkarılabilir, fazladan maddeler eklenebilir. Bu tür değişiklik ve güncellemeler, Diyojen tarafından sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli sayılacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

12. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Siteyi kullanmaya başladığınız ve/veya Üye olduğunuz andan itibaren, işbu Sözleşmenin bütün maddelerini istisnasız olarak okuyup, algılayıp, tamamen anladığınızı, bu koşullara istisnasız bir şekilde uyacağınızı ve bu maddelerden herhangi birine uymamanız durumunda oluşabilecek durumların ve bu durumlarla ilgili Sözleşme içerisinde yapılan açıklamaların tamamını kabul ettiğinizi resmi olarak beyan etmiş sayılacaksınız.